Museet støtter rødlistet håndverk

Firfletting er et tekstilhåndverk som er rødlista, det vil si at det er utrydningstrua. Heldigvis, for håndverket og de kommende generasjoner, er det noen som tar ansvar!

– Vever og husflidshåndverker Hæge Haarbye har vevd en bordløper til oss til Lynnevik-stua, og firfletter og husflidshåndverker Torhild Aavik har laga firfletting av renninga i hver ende av løperen. Et nydelig håndverk fra begge to, sier Kari Bjercke, magasinansvarlig ved Telemark Museum. I mai kom de to tekstilhåndverkerne med det ferdige produktet, en flott og tidsriktig løper som vil passe perfekt inn i stua fra 1800-tallet.

 

Det eldste mønsteret

– Mønsteret som er brukt i vevingen av løperen kalles ringvend, det er en av de eldste mønsterteknikkene vi kjenner til. Denne løperen har jeg vevet med fire skaft, men mønsteret kan også veves med åtte skaft på veven, forteller Hæge Haarbye.

– På denne løperen har jeg laget lik firfletting i hver ende, men det var ikke uvanlig å lage forskjellige flettinger på hver side, og dette tolkes ofte som at det er en feminin og en maskulin side. Å fremheve det maskuline og feminine i dekor og husflid skulle symbolisere og framkalle fruktbarhet. Derfor er slik symbolikk ofte brukt i forbindelse med f.eks. bryllup, forteller Torhild Aavik. Hun legger til at – I vevmønsteret i løperen er det, rundt rombe- eller diamantmønsteret i midten, vevet et sikksakkmønster, det symboliserer menneskers livsveg. Det går opp og ned gjennom livet, med gode og mindre gode dager.

 

Husflidshåndverkere

– Som museum synes vi det er viktig å ta vare på håndverkstradisjoner og sette fokus på at noen håndverksteknikker er på vei ut. Det er veldig fint at vi kan dra nytte av flinke husflidshåndverkere og på denne måten være med på å ta vare på arven, sier Bjercke. Begge tekstilhåndverkerne er av Norsk husflidslag gitt tittelen husflidshåndverker.

Hæge Haarbye, som har veving som sitt felt, har foretaket «Hæges Vev» i Skien.
Torhild Aavik er bosatt Bø og driver firmaet «Firfletta». Hun er en av få som driver med firfletting, en håndverksteknikk som har røtter helt tilbake til vikingtiden.

Søk
Search