Prest ble postmester

En stridig prest kom på kant med så mange, at han måtte starte i posten i Porsgrunn i stedet. Det kan vi lese i brev i Reinertsens samling.

I arkivet etter Vidar Reinertsen finnes et brev som er skrevet i 1850.  Det er Johannes Wilhelm Christian Dietrichson, prest i Austre Moland, som har skrevet brevet. Han viste seg å være en meget stridbar prest som la seg ut med både menighet og biskop. Til slutt ble han innstendig oppfordret av biskopen til å søke postmesterembetet i Porsgrunn, noe han også fikk:

Les om det her

Reinertsen var en stor samler av gammelt. Han samlet på alt mulig; gjenstander, bøker, arkiver m.m. Han testamenterte samlingen sin til Porsgrunn kommune som igjen overlot forvaltningsansvaret til Porsgrunn Bymuseum, Brevik Bymuseum og Telemark Museum.

Les mer på Arkivportalen

Les også om Tunisia-dokumentet som finnes i samlingen.

Søk
Search