/Pusset snublesteinene på deportasjonsdagen

Pusset snublesteinene på deportasjonsdagen

  • Anne Spånem i Litteraturhuset i Skien og Jorunn Sem Fure, direktør ved Telemark museum møttes ved snublesteinene i Torggata 26. november for å minne brødrene Becker. Foto: Kristin Berge, Telemark museum.

26. november, minnes vi David og Louis Becker ved minnesmerket «snublesteinene» i Torggata i Skien. 26. november 1942 er et av de mørkeste kapitlene i norsk historie. Norsk politi arresterte jøder over hele landet, også de to brødrene Becker.

De var to brødre som drev forretning i Centrumsgården i Skien frem til de ble arrestert i 1942, deportert og senere drept i Auschwitz sammen med 6 millioner andre europeiske jøder som ble offer for det nazistiske folkemordet under krigen.

26. november 1942 er altså en av mørkeste dagene i norsk historie. 25.-26. november arresterte norske politienheter – etter ordre fra Det tyske sikkerhetspolitiet – jødiske kvinner og barn over hele landet. På dette tidspunktet var jødiske menn over 15 år allerede blitt arrestert. David og Louis var arrestert tidligere på året og satt fengslet på Berg fangeleir ved Tønsberg.

Torsdag 26. november la troppetransportskipet D/S Donau ut fra Utstikker 1 ved Amerikalinjens kai i Oslo. 529 jøder fra Norge – menn, kvinner og barn – ombord. Jødene som ble arrestert på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge nådde ikke frem til Oslo til planlagt tid, og en ny større deportasjon ble derfor organisert 25. februar 1943. Til sammen 773 jøder ble deportert under den tyske okkupasjonen. 38 av dem overlevde. Mer enn en tredjedel av jødene som befant seg i Norge da Hitler-Tyskland invaderte landet ble myrdet.

Arrestasjonene og deportasjonene av de norske jødene var ingen isolert hendelse, men inngikk i et utryddelsesprosjekt som omfattet hele Europa. Samlet sett ble seks millioner jøder myrdet. Tallene fra de enkelte landene er ikke noe mindre rystende. I Polen ble omtrent 90 % av den jødiske befolkningen drept, i Hellas lå antallet på over 80%. I Nederland mistet omtrent 70 % av den jødiske befolkningen livet under Holocaust.

Holocaust i Norge – et lite og perifert land i Europa, hvor det bodde et svært lite antall jøder – forteller oss mye om det nazistiske utryddelsesprosjektets totale karakter. Det nasjonalsosialistiske styret søkte «å samle alle jøder i Europa – fra Trondheim til Kreta, fra Bourdeaux til Minsk – med det ene formål: å drepe dem.». Selv små utposter i utkanten av Europa, som Skien i Telemark ble rammet.

Initiativet til de såkalte snublesteinene ble tatt på 1990-tallet av en tysk kunstner, Günter Demnig, den første ble nedlagt i Bremen. I Skien ble initiativet til nedleggelse tatt av Else Marie Skau, leder av Fortidsminneforeningen. I dag ønsker vi på Telemark museum å markere minnet om de to skiensborgerne som levde og arbeidet i Skien frem til de ble offer for folkemordet på Europas jøder.

Jorunn Sem Fure, direktør Telemark museum