Søndagsskole for håndverkere og Ibsen

Ibsen gikk på søndagsskole
Skien Søndagsskole var i 1832 mer noe helt annet enn kristen trosopplære.

Skien Søndagsskole var i 1832 mer noe helt annet enn kristen trosopplære.

Skien Søndagsskole – navnet høres ut til å betegne en av søndagsskolene for barn som Den norske kirke driver. Det trodde Statsarkivet på Kongsberg også, da de for noen år siden var på Telemark Museum og hentet arkivmateriale relatert til offentlige instanser.
Men Skien Søndagsskole var noe helt annet.

 

Håndverksskole

Skien Søndagsskole ble opprettet allerede i 1832 som en skole for håndverkere, med både praktisk og teoretisk opplæring. Den var den første i sitt slag her i distriktet og skulle komme til å fylle et stort behov. Skolen ble drevet på søndager, derav navnet. Grunnen var antagelig at skolen var beregnet på håndverkere som allerede var i arbeid, og som bare anledning til å gå på skole om søndagene.

 

Fra søndag til ettermiddag

Fra 1854 engasjerte Skien kommune seg i skolen, og navnet ble endret til Skien offentlige tegneskole. I 1884 ble Tegneskolen avløst av Skien tekniske aftenskole. Som navnet sier, ble da undervisningen flyttet fra søndagene til ettermiddagene på ukedagene.
Skolen ga opplæring til 2-3000 elever i løpet av de årene den var i drift.

 

Skolens mest berømte

Mange av elevene ved Skien Søndagsskole skulle komme til å bli solide håndverksborgere i Skien. Skolens mest berømte elev er nok Henrik Ibsen som ble tatt opp i skolens frihåndsklasse i 1840, som 12-åring.
Senhøsten 2019 fikk Telemark Museum tilbake protokollene fra Statsarkivet på Kongsberg. Allerede har det vært besøkende i museet arkiv for å se på dem.

Kirsten Tangen, arkivar

Kilde: Skiensboka

Søk
Search