Tunisia-dokument havnet i Porsgrunn

I materialet etter samleren Vidar Reinertsen dukker det opp litt av hvert – for eksempel et juridisk dokument fra Tunisia fra år 1617 skrevet på skinn.

Reinertsen var en stor samler av gammelt. Han samlet på alt mulig; gjenstander, bøker, arkiver m.m. Han testamenterte samlingen sin til Porsgrunn kommune som igjen overlot forvaltningsansvaret til Porsgrunn Bymuseum, Brevik Bymuseum og Telemark Museum.

Se mer fra samlingen på Arkivportalen

Etter å ha skannet og forevist det eldgamle dokumentet fra Tunisa for Albrecht Hofheinz, dr. philos og 1. amanuensis ved institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo (UiO), har vi på Telemark Museum fått følgende forklaring på dokumentet: Det er et dokument (juridisk bindende) som omhandler eierskap av jordbruksområder i nærheten av byen al-Qayrawan (Kairouan), den viktigste byen i Tunisias innland.

Dokumentet er skrevet på arabisk i nordafrikansk stil. Det som står i margen i en annen håndskrift, er bekreftelser fra flere personer om at de godkjenner innholdet i denne avgjørelsen, noe som skjer når den rettmessige landeieren dør og forholdende må bekreftes på nytt.

Mot slutten av dokumentet står en dato: slutten av Rabi II 1026, dvs. begynnelsen av mai 1617.

Hvordan Reintertsen har fått tak i dokumentet, vet vi ikke.

Søk
Search