Unike mynter kom hjem etter 50 år

I 50 år har unike mynter fra 1600-tallet manglet i Telemark museums myntsamling. I fjor dukket de opp hos en mynthandler i Oslo, og nå er de brakt hjem til museet!

– Vi på Telemark museum kan med glede fortelle at 83 norske og danske mynter fra 16- og 1700-tallet, har kommet hjem etter rundt 50 år, sier samlingsforvaltningens leder, Ellen Rodvang.

 

7.500 mynter

Telemark museum eier en stor myntsamling skapt på 1800-tallet. Ved museet kalles den Christies samling. Den består av mange tusen mynt, de eldste fra 1000-tallet og de yngste fra 1800-tallet. Det er en av de aller eldste samlingene til museet. Samlingen er godt registrert etter den tidens standard. I alt består samlingen av rundt 7.500 mynt.

 

Gjenkjente unike mynter

Høsten 2018 dukket det opp en privat samling etter et dødsbo på 96 mynter. Myntene ble mottatt av Numisma Mynthandel AS i Oslo, og det ble  gjort en avtale med arvingene om å selge myntene på auksjon i oktober 2018.

– Det er kjent i myntmiljøet at to av myntene, en 2-speciedaler og en 3-speciedaler fra 1665, er savnet fra samlingen hos Telemark museum. Dermed ble vi omgående kontaktet. De som driver Numisma forsto at det var disse myntene de nå hadde fått i hende, forteller Rodvang.

Funnet førte til at ansatte ved Telemark museum gikk gjennom hele Christies samling høsten 2018, en enormt krevende jobb.
– Da så vi at 83 av myntene i samlingen Numisma hadde fått, samsvarte med mangler i Christies samling, forteller Kari Bjercke, magasinansvarlig.

Det er altså tre av myntene som er i særklasse.

– Én av myntene det er snakk om er unik, det er den eneste tredoble speciedaleren med dette preget fra 1665. Den doble speciedaleren er nesten like unik, så langt vi vet finnes det bare to – den andre er på nasjonalmuseet i København. Den enkle speciedaleren er også sjelden, sier Rodvang.

Les om mynter lagd under Fredrik IIIs tid, 1648-1670 (Klikk på bildet):

Forsvant med sommervert

Samlingen Numisma fikk inn, på 96 mynt, kan spores tilbake til en som var midlertidig ansatt i perioder på 1960-tallet, på det som den gang het Brekke Museum.
At den mest verdifulle mynten i samlingen var borte, ble først oppdaget omkring 1970. Det dreier seg om den tredoble speciedaleren fra 1665. Den er unik, det vil si at det ikke finnes andre kjente eksemplarer av den. Den er ikke engang oppført i standard referanseverk som brukes for norsk og dansk mynt.

Kunnskapen har økt

De siste fire tiårene har myntsamlingen stort sett stått nedpakket i en kiste i et bankhvelv, med unntak av et opphold ved Myntkabinettet i Oslo for gjennomgang og ordning. Den har ikke vært utstilt siden tidlig på 1970-tallet, og har heller ikke vært jobbet med fra museets side.
De øvrige manglene i Christies samling har ikke blitt oppdaget før høsten 2018. Det skyldes nok det ovennevnte forhold; at samlingen ikke har vært gjennomgått på mange tiår, kanskje hundre år, i tillegg til at den er svært omfattende. Telemark museum er et kulturhistorisk museum med store og varierte samlinger av mange slag, og har heller ikke hatt kompetanse på historiske mynter i manns minne.

Les om tollkasserer Christies myntsamling – klikk på bildet:

Beskrivelse fra 1791

– Telemark Museum har selv gjennomgått mer enn 6.000 mynt i forbindelse med denne saken. Museet har fått bistand i saken fra Myntkabinettet i Oslo og vi vil berømme dem for god hjelp. Nå har vi fått økt kunnskap om myntsamlingen, konstaterer Bjercke. For å kunne identifisere alle mynten har hun brukt Christies sirlige, håndskrevne protokoll. Myntene er her nummerert, og numrene viser til beskrivelser og tegninger i det flotte verket «Beskrivelse over mynter og medailler i den kongelige samling» fra 1791.
– De finnes også i vår samling, og er i god stand. De er jo hittil lite brukt, sier Bjercke.

– Takk til arvingene

– Vi takker Numisma Mynthandel for god og profesjonell håndtering og ikke minst takk til de som arvet en verdifull myntsamling i god tro og som nå har levert myntene tilbake til rette eier. Partene har inngått en minnelig avtale om tilbakelevering av myntene. I forståelse med dem, vil vi ikke gå ut med navn eller flere detaljer rundt saken, sier Rodvang.

Søk
Search