fbpx

Samlinger og samlingsforvaltning

Telemark museums store fellesmagasin for gjenstander som ikke er i bruk i formidlingen er Magasinet Lundetangen i Skien.

Museet forvalter rundt 80 antikvariske bygninger, 20 av dem er fredet.
Vi har ca 112.500 gjenstander, omkring 74 000 er registrert i databasen Primus. rundt 2,6 millioner fotografier og omtrent 1600 hyllemeter privatarkiv.
Vi har også store boksamlinger.

Vi arbeider kontinuerlig med å legge ut gjenstander, foto og arkiver på Digitalt Museum og Arkivportalen. Høgskolen i Telemark skanner også arkiver for oss gjennom prosjektet Telemarkskilder. Omkring 43 000 foto og gjenstander er søkbare på nett.

I Øvregate 39 har vi arkivene våre, med publikumslokaler/lesesal.

Samlingsforvaltning

Du lurer kanskje på hva som ligger i uttrykket samlingsforvaltning?

Det er rett og slett alle tiltak vi gjør for at samlingene skal ha det bra, være oversiktlige og relevante og vare så lenge som mulig.

Vi driver med forebyggende konservering, oppbevaring av foto og gjenstander i klimastyrte magasin og dokumentasjon og elektronisk registrering av samlingene.

Ulike samlinger krever også ulik temperatur og luftfuktighet for å bremse nedbrytingsprosessene i materialet.
På gjenstandsmagasinet fryser vi ned alle gjenstander av organisk materiale før magasinering, slik at skadedyr forsvinner. Fortsatt er det mange gjenstander som befinner seg på loft og i kjellere i museene våre, så vi blir ikke arbeidsledige de neste 100 årene.

Søk
Search