Kvinnelig byggherre på Venstøp

Var det en kvinne som stod for byggingen av Venstøp?

Gratulerer med kvinnedagen, 8. mars 2023!
Vi presenterer Inger Wright Manal. Hva hadde hun sagt om tilbakeføringsarbeidet vi foretar oss på Venstøp? Det viser seg at denne bittelille, men høyt respekterte kvinnen trolig har vært byggherren på Venstøp.
Telemark museums Ibsenforsker Jørgen Haave beskriver det slik:

Var det ikke lagerkapteinen?

Til gjestene våre har vi i alle tider sagt at huset var bygget av kaperkaptein Hirschholm, og jeg tenkte derfor lenge at bygningen ble reist blant annet med tanke på at det skulle huse et ektepar og deres mange småbarn. Jeg skrev noe sånt i boken min også (s. 61).

Problemet er bare at tømmeret i den søndre laftekassen ble hugget i 1812 og 1813, og Niels Jørgen Hirschholm giftet seg ikke inn i familien før i 1815. Etter dendrodateringen konkluderte både NIKU og jeg med at det måtte være Hirschholms svigerfar, Giert Hyll Jynge, som bygget ut hovedhuset. Han jobbet i administrasjonen av Fossum jernverk og hadde bodd på gården i en årrekke. Han kom fra samme sosiale lag som både Hirschholm og Ibsen, men han må vel ha sett for seg at huset skulle fungere for ham selv og madammen på deres eldre dager.

Men så oppdaget jeg at Jynge døde allerede i 1813. Han kan altså ha planlagt byggingen, men fikk aldri se det stå ferdig. Hvem var det da som, til tross for Jynges død, gjennomførte denne omfattende endringen på gården? Jeg fikk et svar som jeg burde ha klart å komme frem til selv. Jeg fikk nemlig kopiere en upublisert slektsbok over disse familiene, og forstod at enken etter Giert Hyll Jynge (den senere svigermoren til Hirschholm) slett ikke var fortapt uten sin mann. Hun het Inger Wright Manal. Slektsboken beskriver henne slik:

Inger Wright Manal

«Hun var så bitte liten, at husbondskaren bar henne rundt jordene på Venstøb, når hun vilde tilse arbeidet og årsveksten. For hun var en myndig og ferm kvinne, og det stod respekt av henne. Hun var en utpreget rasjonalist og dertil «klog kone» og «doktor», full av gamle husråd. Hun skar verkefingrer og kokte medisiner, ofte temmelig krasse – støtt muselort tilsatt sukker var hennes probaste avføringsmiddel til barn.

Da hun lå på det siste, blev Bestemor, som den gang var 14 år, hentet opp til henne – og mottatt med:  «Nå, det var bra du kom.» Og så fulgte nøiaktig beskjed om hvad som næste dag skulde sendes til kverna, og så endte det med: «Herefter må du ikke være så meget borte fra din mor.» I næste øieblikk var hun død.»

Lille Venstøp

I følge den samme slektsboken døde hun 74 år gammel på gården Lille Venstøp, som hun hadde kjøpt i 1811. Hun flyttet dit da mannen døde, skriver hennes oldebarn. Kanskje hun bygget Venstøp med tanke på hennes ennå ugifte datter og kommende barnebarn? Sånn sett kan vi jo inkludere kaperkaptein Hirschholm også i formidlingen, men jeg liker godt tanken om en bitteliten, myndig og respektert eldre overklassedame som opprinnelig byggherre.

Jørgen Haave og det første "spadetaket" på Venstøp

Søk
Search