fbpx

Ledig vaktmesterstilling i 50%

Vår vaktmester ved Berg-Kragerø Museum og Kittelsenhuset har gått av med pensjon, og vi søker derfor hans arvtaker.

Hovedhuset på Berg-Kragerø Museum

Vaktmesterstillingen er, sammen med avdelingsleder for bygningsvern, ansvarlig for drift og vedlikehold av museets 16 bygninger på Berg-Kragerø, i tillegg til Kittelsenhuset i Kragerø sentrum. Arbeidsoppgavene er varierte og innebærer både langsiktig planlegging og daglige gjøremål.

Berg-Kragerø Museum er åpent for publikum om sommeren, i tillegg til enkelte arrangementer ellers i året. Kittelsenhuset er åpent i sommersesongen.

Vaktmesteren har oppmøte- og arbeidssted på Berg-Kragerø Museum. I tillegg kommer rutinesjekk og utrykning etter behov på Kittelsenhuset.
Berg-Kragerø Museum eies av Frøken Henriette Homanns legat og Kittelsenhuset drives av Telemark museum.

Som vaktmester ved Berg Kragerø Museum og Kittelsenhuset inngår du i avdelingen for bygningsvern ved Telemark museum, med god mulighet for kompetanseutveksling. Avdelingen er et team med variert fagbakgrunn som skal løse oppgaver av både antikvarisk karakter og innenfor moderne drift av bygg og anlegg.

Ønskede kvalifikasjoner:
– Fagbrev, eller teknisk fagskole. Lang erfaring kan kompensere for manglende utdannelse/fagbrev.
– Førerkort klasse B og disponere egen bil. Klasse BE er ønskelig.
– Initiativrik og selvgående

Arbeidsoppgaver:
– Daglig vedlikehold av bygg og anlegg
– Systematisk oppfølging og ivaretakelse av sikkerhet og brannvern
– Oppfølging av serviceavtaler
– Planlegge og følge opp vedlikeholdsprosjekter
– Bidra ved arrangementer/utstillinger

Vi tilbyr:
– Fleksibel og selvstendig arbeidshverdag
– Lønn etter avtale
– Pensjonsordning i KLP
– Vaktmesterbolig med rimelig leie

Søknadsfrist: 10. september 2023

Kontaktpersoner:
Sebastian Namork, avdelingsleder
473 65 887, sebastian@telemark.museum.no

Ingrid Brustad, stedsansvarlig
908 32 246, Berg-Kragero.Museum@telemark.museum.no

Søk
Search