/Magasinet

Magasinet

Magasinet 2019-12-19T12:41:43+00:00

Fellesmagasin

Telemark Museums store fellesmagasin for gjenstander som ikke er i bruk i formidlingen er Magasinet Lundetangen i Skien.

For å unngå skader på verdifullt materiale, er oppbevaring, riktig temperatur og luftfuktighet og rene og ryddige lokaler viktig. Her er det arbeidsrom for rengjøring og registrering, fotoatelier og fryser.

I tillegg har magasinet elektroniske mobile reoler til gjenstander opptil en viss størrelse – for eksempel kister, gulvklokker og møbler. Det er også investert i fastreoler til porselensgjenstander, som Telemark Museum har en betydelig samling av.

På magasinet arbeider magasinansvarlig, tekstilkonservator og registrator. Arbeidsoppgavene består i å dokumentere gjenstander ved hjelp av databaseverktøyet Primus. I dette arbeidet inngår fotografering, rengjøring, måling, konservering og restaurering av gjenstandene.

Når gjenstandene har gjennomgått denne behandlingen og er lagt inn med foto og alle tilgjengelige opplysninger i vår database, publiseres de på nettet via Digitalt Museum, slik at Telemark Museums samlinger blir tilgjengelige for publikum på nett.

Dersom du ønsker å besøke Telemark Museums magasin, ta kontakt via vårt sentralbord på tlf: 35 54 45 00

Inntak til samlingene

Vi vurderer alle henvendelser som omhandler inntak til våre samlinger gjennom inntakskomiteer. Vi er restriktive med inntak blant annet fordi våre samlinger er svært store allerede og vi arbeider med å få oversikt over de samlingene vi har. Det er viktig med en konkret beskrivelse av det som ønskes gitt til museet, dokumentasjon om gjenstandens historie (hvem har eid, brukt etc.) helst også med fotodokumentasjon. Vi ber om at alle slike henvendelser skjer skriftlig og til følgende fagpersoner:

Inntak gjenstander:
Magasinansvarlig Kari Bjerke. kb@telemark.museum.no

Inntak privatarkiv:
Arkivar Kirsten Tangen  kt@telemark.museum.no

Inntak fotomateriale:
Fotoarkivar Cecilie Authen Cecilie.Authen@telemark.museum.no

OBS! Det er ikke mulig å avlevere gjenstander på museet uten å avtale på forhånd.

Verdivurdering

Telemark Museum gir ikke verdivurdering av gjenstander, arkiv eller fotomateriale for salg.

Museet er medlem av ICOM (International Council of Museums) og følger ICOM’s etiske regelverk som innebærer at museer ikke direkte eller indirekte kan ta del i kjøp og salg for profitt av kulturhistoriske gjenstander.

Jf. Pkt 8.14 og 8.15 i ICOMs museumsetiske regelverk.