/Museumshåndverker

Museumshåndverker

Museumshåndverker 2019-03-25T14:01:12+00:00

Stiftelsen Telemark Museum er et konsolidert museum i nedre Telemark, med Brekkeparken som administrasjonssted. Se www.telemarkmuseum.no for mer informasjon.

Nå har vi ledig en 100 % fast stilling som museumshåndverker

Museumshåndverkerstillingen hører til avdelingen Bygningsvernet.
Arbeidssted er Skien, men kan over en periode være tidvis lokalisert til Ulefos Hovedgaard i Nome.

Arbeidsområde

Bygningsavdelingen forvalter Telemark Museums bygningssamling, bestående av rundt hundre bygninger fra middelalder og frem til i dag. Avdelingen har blant annet ansvar for dokumentasjon, tilstandsvurderinger, vedlikehold og restaurering av de antikvariske bygningene. Til avdelingen ligger også arbeidet med å gjenskap og videreføre tradisjonell håndverkskunnskap. Avdelingen har ansvar for brann og sikring, park og anlegg. Bygningsavdelingen benytter flere dataprogrammer i arbeidet med dokumentasjon, utvikling og arbeidsrutiner.

Arbeidsoppgaver

– Reparasjon og vedlikehold av antikvariske bygninger.
– Ettersyn og forebyggende vedlikehold.
– Tilstandsvurdering.
– Planlegging, organisering og dokumentasjon av antikvariske bygninger.
– Prosjektledelse (utvikling, tilsyn, søknader etc) av konkrete tiltak med ekstern finansiering, som formann eller koordinator for andre fagpersoner og innleide firma.

Kvalifikasjoner

– Det kreves håndverkspraksis som tømrer eller snekker fra arbeid med verneverdige bygninger.
– Det kreves minimum fagbrev eller sammenlignbar kompetanse gjennom utdanning og erfaring.
– Ferdigheter/kompetanse i bruk av tradisjonelle verktøy og ulike håndverksteknikker, samt god materialkunnskap og konstruksjonsforståelse.

Personlige egenskaper

– Engasjert, selvstendig og lærevillig.
– Gode samarbeidsevner.
– Det legges stor vekt på egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

– Et hyggelig arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
– Varierte oppgaver i samarbeid med kollegaer med ulike museums- og kulturfag
– Regulerte arbeidsforhold og offentlig tjenestepensjon (KLP)
– Lønn etter avtale

Nærmere opplysninger fås ved å kontakte avdelingsleder Bjørn Rudborg (mob 900 96 848).
Søknad sendes: Telemark Museum, Øvregate 41, 3715 SKIEN eller på post@telemark.museum.no
Søknadsfrist 10. april.

Tiltredelse etter avtale.