Kontakt

Kontakt 2018-09-26T16:50:39+00:00

BJØRN RUDBORG
prosjektleder for nybygg i Brekkeparken, og leder for Bygningsvernet ved Telemark Museum.

Tlf. 900 96 848
E-post: bjorn.rudborg@telemark.museum.no

Prosjekteier er museumsdirektør Jorunn Sem Fure.