Nytt museum, ny profil

Ny logo

Telemark museum har fått ny profil. Symbolet gir et nikk til fortid og tradisjon, til framtid og utvikling.

Telemark museums logo har de siste tiårene vært en telemarksrose, kjent fra rosemaling og treskurd. Rosa er nydelig, med fine, snirklete detaljer. Nettopp disse detaljene har skapt hodebry den siste tida, etter at den digitale kommunikasjonen ble den viktigste. Logoen egner seg ikke for sosiale medier og andre digitale flater, og designere ga tilbakemelding om at logoen var vanskelig å jobbe med grafisk. Logoen passet godt inn i Brekkeparken, men ga ikke assosiasjoner til Henrik Ibsen, Theodor Kittelsen, porselen eller herregårdsliv.

Tydelig avsender

– Vi ønsket en logo som gir alle museene egen identitet, samtidig som de har samme uttrykk. Med nytt museumsbygg i Brekkeparken var tida inne for å få på plass en ny profil. En profil som favner alle våre museer, en profil som folk lett vil kjenne igjen og som egner seg til digitale flater, sier informasjonsansvarlig ved museet, Kristin Berge.

R8 Edge fikk oppdraget, med Mari Tollefsen Schia som designer.
– Det har ikke vært en enkel oppgave for Mari, men etter noen runder kom hun med et forslag som begeistret oss, sier Berge.

Oppgaven var å gi Telemark museum en overordnet, distinkt og godt anvendelig visuell identitet, som både er moderne, fremtidsrettet – og tar vare på og formidler deler av Telemarks kulturarv. Løsningen ble et visuelt system der Telemark museum framstår som tydelig avsender, samtidig som de ulike museene og avdelingene får frem sitt navn og egenart på en ryddig og klar måte, sier Mari Tollefsen Schia.

Valknute og hashtag

– Det nye museumsbygget, med sine vevde trespiler, har vært til inspirasjon. Det samme gjelder folkekulturens bunadsbroderier og sting, som har påvirket både logosymbol og fargevalg, sier designeren.

-Vi har også hatt et øye til rosemalingens fargepalett. Logoen gir klare assosiasjoner til vernesymbolet valknuten, men også til “hashtag” – og dermed til sosialisering og kommunikasjon, noe som posisjonerer Telemark museum som bindeleddet mellom historien vi har bak oss og historier som skal skapes. Hvert museum “eier” to farger som brukes i deres spesielle variant av logoen. Dette skiller avdelingene fra hverandre, mens felles symbol binder og vever dem sammen, som deler av den samme familien – Telemark museum.

Kulturarv og digital formidling

-Det er fint å kjenne igjen vernesymbolet valknute, som jo også er symbolet for severdighet. Museets formidling handler mye om tradisjoner og kulturarv, men vi jobber med å være framoverlent når det kommer til formidlingsmetoder. Vi var tidlig ute med digital formidling da koronaen satte inn, og vi var det første museet i Norge som brukte Escape Room som formidlingsmetode, sier Berge.
– Selv om det ikke er åpenbart for alle, synes vi det er fint at Mari har tenkt at museene våre skal sys sammen – en sterk søm er jo bærekraftig, og det ønsker museet å være.

– Hashtag som forteller at museet ser framover, er framoverlent og tenker på nye formidlingsmuligheter og tilbud. Hashtag er symbolet for sosialisering og kommunikasjon. Musene i Norge jobber også etter de fire F-ene: formidling, forvaltning, fornying og forskning. F-en kan vi trekke ut av symbolet, rent grafisk, dersom vi har behov for det, sier hun.

Utover våren blir skilt byttet ut, og den nye logoen vil være synlig på digitale flater.
– Men den gamle logoen er mange steder, på skilt, trykksaker og klær, så det blir et parallelløp – sikkert i lang tid.

Søk
Search