/Om Telemark Museum

Om Telemark Museum

Om Telemark Museum 2020-09-10T09:45:02+00:00

Kom til Telemark Museum og besøk Porselensmuseet, Henrik Ibsen og Theodor Kittelsens barndomshjem eller de herskapelige boligene til 1814-minister Niels Aall: Ulefos Hovedgaard og Søndre Brekke i Brekkeparken.

Arv og attraksjon

Telemark Museum er et konsolidert museum som drifter og forvalter fem museumsanlegg, og vi har fem museer som er åpne for publikum.
Vi tar vare på og formidler vår historie og kulturarv.

Telemark Museum har museer i fem kommuner, og spennet tematisk er like stort som geografisk:
Museene finner du på Ulefoss (Nome kommune), i Skien, Porsgrunn og Kragerø.

Økonomi

Telemark Museums budsjett for 2019 lå på nær 44 millioner kroner, inkl. prosjektmidler.
Vi hadde dette året 46 ansatte.

Museet er en stiftelse og er økonomisk avhengig av støtte fra stat, fylke og vertskommunene.
I tillegg arbeider vi med å hente inn støtte fra andre aktører som private stiftelser, legater, sponsorer o.a.
Slik prosjektstøtte er ofte det som gir museet muligheter til å utvikle nye, gode publikumsrettede tilbud.

Konsolideringen

Sammenslåingen av museene i Telemark skjedde i forbindelse med museumsreformen i Norge.

I Telemark er det tre store museer:

  • Telemark Museum
  • Vest-Telemark Museum
  • Norsk Industriarbeidermuseum

Dette museumslandskapet ble formet i år 2000, da den store museumsreformen pågikk.
Antall museer i landet ble redusert fra omkring 850 til 62 enheter.

Museene i Midtre- og Nedre Telemark ble med i Telemark Museum, som drifter og forvalter alle anleggene.
Alle er ansatt på Telemark Museum.

Disse museene hører til i Telemark Museum:
Ulefos Hovedgaard, Nome, driftes av Telemark Museum
Henrik Ibsen Museum, i Skien, eies og driftes av Telemark Museum
Søndre Brekke og Brekkeparken, i Skien, eies og driftes av Telemark Museum
Porselensmuseet, prosjekt eid av Porsgrunn kommune, driftes av Telemark Museum
Kittelsenhuset, Kragerø, driftes av Telemark Museum

Porsgrunnsmuseene, Porsgrunn. Driftes av Porsgrunn historielag
Brevik bymuseum, Porsgrunn. Driftes av Brevik historielag
Cudrio Sjøbod, Bamble kommune forvalter selv.
Berg Museum, Kragerø. Driftes av Berg-Kragerø Museums venner.

Museer med samarbeidsavtale

To bygdetun har samarbeidsavtale med Telemark Museum.
Det er Drangedal bygdetun og Sannidal bygdetun i Kragerø kommune.
Telemark Museum har ikke ansvar for drift og forvaltning av disse to anleggene.