/Organisasjonen

Organisasjonen

Organisasjonen 2021-03-25T08:29:29+00:00

Telemark Museum er et sammenslått (konsolidert) museum som drifter museer i midtre og nedre del av Telemark, og har omkring 30 ansatte. Telemark Museum har fire fagavdelinger. Fagavdelingene har det overordnede faglige ansvaret på alle museumsanleggene. Fagavdelingslederne utgjør museets ledergruppe, sammen med direktøren.

Direktør ved Telemark Museum: Jorunn Sem Fure
Styreleder for Telemark Museum: Georg Aubert

Fagavdelingene er Samlingsforvaltningen, Publikumsavdelingen, Bygningsvernet og Administrasjon.

Ledere for de ulike avdelingene er:
Samlingsforvaltningen: Ellen Rodvang
Publikumsavdelingen:  Silje Honningdal
Bygningsvernet: Bjørn Rudborg
Administrasjon: Siv Dyrkolbotn