Prosjektleder for magasin og arkiv

100 % stilling med varighet til 31.12.2026. Annen gangs utlysning.

prosjektleder

Det er ledig stilling 100% som prosjektleder magasin og arkiv i avdeling for samlingsforvaltning på Telemark museum fra høsten 2023.

Telemark museum er et regionsmuseum med administrasjon i Skien, som forvalter store samlinger fra hele Telemark fylke. Museet har satt i gang et magasin- og arkivprosjekt som har som mål å oppgradere magasinbygg og arkivbygg bygningsteknisk, inkludert klimatisering og med tilpasset magasininnredning. Videre skal samlingene samlokaliseres i hovedmagasinet og arkivbygget i prosjektet. Gjenstander rengjøres, fotograferes og dokumenteres før magasinering. I prosjektmandat medfølger også tilrettelegging for «åpent magasin» konsept, i samarbeid med Publikumsavdelingen. Prosjektet har noen dedikerte ressurser, men gjennomføringen er ellers basert på matriseorganisering.

Arbeidsoppgaver:

Prosjektplanlegging og -oppfølging, ressursallokering, oppfølging av ressursene i prosjektet, søke om delfinansiering, veilede og/eller skrive offentlige anskaffelser relatert til utbedring av bygningene og innredning, rapportering til styringsgruppen, budsjettstyring, utvikle og følge opp markedsføringsplan.

Vi søker en kollega og prosjektleder.

Kvalifikasjoner:

Vi tilbyr:

Arbeidssted: Brekkeparken, Skien

Søknadsfrist: 18. desember

Oppstart: Så raskt som mulig

Søknad med CV sendes Ellen Rodvang, avdelingsleder samlingsforvaltning:  er@telemark.museum.no

Søk
Search