Rikard Berges skrivebord

(TGM.2024:063)
Rikard Berge er et sagnomsust navn i Telemark museums historie, bokstavelig talt. Han var konservator ved museet fra 1916 til 1951 og drev med folkeminnesamling i Telemark. Han samlet inn og skrev ned eventyr, sagn, folketradisjoner og historier som er arkivert på museet. Rikard etterlot seg en håndskriftsamling på 40 000 håndskrevne sider, mange av dem nedskrevet på nettopp dette skrivebordet.

Søk
Search