Stokkebåten fra Siljan er datert til 400-tallet

Spennende forskningsnytt fra museet!

Prøvetaking på stokkebåten fra Siljan. Jørn Berget står under båten og borrer, mens Sebastian Namork og Ellen Rodvang fra Telemark museum hjelper til fra toppen.

På et fagseminar om det eldste Grenland i november i fjor sådde marinarkeolog Pål Nymoen tvil om den dateringen som ble gjort i 2001 og som har blitt tolket til å plassere stokkebåten på 200-tallet. Han gjorde selv et nytt forsøk i 2011 med dendrodatering, men uten resultat. Nye metoder for sikrere C 14 analyser (kalt wigglematch), og det at en nå i Danmark kan datere eik med dendroanalyse tilbake til år 0, med relevans også for det sør-østnorske området, ga grunn til å forsøke datering på nytt.

Så oppunder jul søkte vi fylkeskommunen om lov til å ta ut tre nye prøver av båten og fikk straks ja. De sa også ja til å delfinansiere undersøkelsene. Jørn Berget kom så i en fei og tok prøvene for oss. To forskningsmiljøer har vært i sving i vinter og har ivrig sendt mailer, oppdateringer og prøver til hverandre; Nationalmuseet i Danmark og NTNU i Trondheim.

Så – dette sier forskningen så langt: Wigglematch-metoden indikerer med 95.4 prosent sannsynlighet at stokkebåten er fra mellom år 437 og 459 evt. Dendrodateringen fra Danmark derimot, gir et fellingsår 412 evt, med et spenn fra 410-414. For ytterligere å forvirre tar vi med at den gamle betadateringen (C14) fra 2001 daterer den mellom år 116-416 med 94.5 % sannsynlighet.

Det vil si at det er et lite sprik i funnene her, og vi kan ikke forklare hvorfor. Men vi vet nå at stokken er felt mest sannsynlig i første halvdel av 400-tallet (kanskje 412) og har vært i bruk sikkert også i siste halvdel av 400-tallet.

Dette spriket i resultater synes forskerne i Trondheim og København er så interessant at de vurderer å skrive en artikkel sammen om datering av stokkebåten.

Og er det virkelig en båt det er snakk om, eller kan det være en pulk til frakt av varer over islagte vann som har vært i bruk i Siljanvassdraget ned til Farrisvannet og ut til kysten? I boka Det eldste Skien – fra romertid til vikingtid som utgis høsten 2024, utdyper Nymoen sin hypotese om hva slags gjenstand det egentlig er snakk om.

Det er både så spennende og så nødvendig å få ny kunnskap om gjenstandene vi har i samlingene våre! Tusen takk til alle som har bidratt!

Av Ellen Rodvang

Søk
Search