fbpx

Generøs gave fra Sparebankstiftelsen Telemark

Ungdomskort og gratis inngang

En gave på 900.000 kroner gjør at Telemark museum kan tilby gratis inngang og skoleopplegg til ungdomsskoleelever i Grenland.

Sparebankstiftelsen Telemark gir Telemark museum 900.000 kroner i støtte

–  Dette er en stor mulighet for museet, sier Silje Honningdal, leder for publikumsavdelingen.
–  Vi er så takknemlige for en slik gave, som gjør at vi kan tilby noe vi ellers ikke kan.
Tidligere i år sendte Telemark museum en søknad til Sparebankstiftelsen Telemark om støtte til formidlingsopplegg ved museene. Stiftelsen gav museet full uttelling på søknaden, noe som kommer ungdom i Grenland til gode. I første omgang har ungdomsskoleelever i Skien kommune fått utdelt Ungdomskortet 2022, som gir de gratis inngang til seks museer:•

Ungdomskortet 2022

Gratis buss

Sju 9. klasser fra Skien har fått gratis skoleopplegg i Brekkeparken i vår, mens flere 9. klasser fra Grenland får samme tilbud til høsten. Da blir det også satt opp gratis buss, slik at det er enkelt å komme seg til og fra museet og skolene. Undervisningsopplegget foregår i den nye utstillingen Alt dette er ditt.

– Sparebankstiftelsen Telemark har kapital som vi vil pløye tilbake til folk flest. Stiftelsen var med å gi støtte til oppføringen av det nye museumsbygget i Brekkeparken og derfor vil vi også følge opp med støtte til ungdomsarbeid, sier daglig leder i Sparebankstiftelsen Telemark, Jan Terje Olsen.

– Bygget og utstillinga er fantastisk. Men museet må ikke være bare for oss med grå hår på hodet. Ungdommen er framtida vår og våre gaver skal gå til barn og unge, sier Olsen.

Penger er drivstoffet

– Penger er drivstoffet, eller oljekanna, for å få ting til å skje, legger han til.

– Så er det opp til oss å lage det så bra at de unge senere vil huske at dette var morsomt, sier Kari B. Bjercke, prosjektleder for utstillingen Alt dette er ditt.

– Utstillingen Alt dette er ditt og museets samlinger handler om å skape tilhørighet til stedet du bor, at vi som bor her skal kjenne at dette er en historie som er vår.

Velger gjenstander

Då pengene ble delt ut var 9. klasse fra Menstad ungdomsskole på besøk. De valgte seg ut gjenstander i utstillingen og lagde et formidlingsopplegg ut fra valgene de tok.

Denne gangen var den gule kjolen som henger i inngangen av utstillingen i fokus. Den fikk ungdommens oppmerksomhet blant annet av den knæsje fargen.

Søk
Search