fbpx
Åpning av Blehr-arkivet

Blehr-arkivet fra Stathelle

Norges eldste rederarkiv er digitalisert! Kom og se.

Åpningstider og priser

Hva er arkiv?

Alle virksomheter skaper dokumentasjon. Det kan være brev, styreprotokoller, notater, regnskap, tegninger eller foto. Til sammen blir dette virksomhetens arkiv. Arkivene inneholder mye informasjon og er en viktig kilde til historien. Arkivene er en del av vår kulturarv og kollektive hukommelse.

Vår samling

Museet har hatt en bevaringsrolle i mer enn hundre år, slik at vi i dag har store samlinger innen foto og privatarkiv. Formålet med innsamlingen er å ta vare på vår felles historie, og å gjøre den tilgjengelig for forskning og formidling.

Blehr-arkivet digitalisert

Arkivet etter tre generasjoner Blehr er digitalisert og offentliggjort på digitalarkivet.no. Familien var trelasthandlere, redere og skipsbyggere på Stathelle. På et interaktivt bord kan du lese mer om historien og se noen av avfotograferingene fra arkivet. Prosjektet er finansiert ved hjelp av midler fra Arkivverket, og gjennomført ved Telemark museum i 2021.

Åpning av Blehr-arkivet

Søk
Search