fbpx

Identity on the Line

Hva skjer dersom det å gi uttrykk for din egen identitet setter deg i fare?

Hvis friheten til å være den du ønsker å være, blir tatt fra deg? Hvor finner du styrke til å stå imot?

Utstillingen åpner 14. september og står til 1. november 2023.

Identity on the Line

Denne utstillingen handler om sju migrasjonsprosesser som alle har funnet sted på et eller annet tidspunkt i det 20. århundre. De har formet identiteten til millioner av mennesker og har dermed også bidratt til utviklingen av vår europeiske identitet.
Vil du gjenkjenne deg selv når du leser disse historiene fra tidligere migranter og deres etterkommere? Vil du gjenkjenne følelsene deres?

Vandreutstilling

Telemark museum har fått låne en vandreutstilling, en internasjonal samproduksjon, ledet av Vest-Agder-museet. Prosjektet ble støttet av Creative Europe, EUs program for kulturelt samarbeid.
Det er sju europeiske land som har deltatt i prosjektet: Sverige, Danmark, Kroatia, Polen, Norge, Litauen og Slovenia, som har vart fra 2019 og fram til i år, 2023.
Prosjektet er kalt «Identity on the Line», og handler om langtidskonsekvensene av sju ulike migrasjonsprosesser, påtvungne eller frivillige, i Europa i løpet av de siste 100 årene. Mennesker som har blitt berørt av disse prosessene og deres etterkommere har blitt intervjuet, og det innsamlede materialet har blitt brukt i separate utstillinger i de respektive landene. I tillegg er det produsert en felles vandreutstilling, og det er denne vi nå har fått låne hit til Skien. Den skal videre til Slovenia i november 2023.

Se digital utstilling

Søk
Search