/Keramikk av Svein Narum. Salgsutstilling

Keramikk av Svein Narum. Salgsutstilling

  • Keramiker Svein Narum viser keramikk inspirert av den gamle bondekeramikken fra Lunde.
Keramikk av Svein Narum. Salgsutstilling 2019-06-04T14:29:41+00:00

Project Description

Velkommen til salgsutstilling med Svein Narum på Porselensmuseet i sommer!

Svein Narums keramiske arbeider er innkjøpt av de fleste museer i Norge, der keramikk er relevant. Han er opptatt av håndlaget, skandinavisk keramikk, og har lagd kermaikk for offentlig og private samlere – og brukere. Han holder kurs i inn- og utland, har fått kunstnerlønn i i to tiår. Narum er medlem av det høythengende The International Academy of Ceramics: 2010.

I en tid der etiske og moralske standarder flyter i alle retninger, og færre av oss er beskjeftiget med religion, er mange seremonier og ritualer forsvunnet fra vår hverdag. I hele min keramiske karriere har bordet og måltidet vært min inspirasjon. Venner og familie samlet rundt et bord for å nyte et måltid og ta tid til prat og samvær. For de av oss som søker gud i naturen, et måltid, uansett hvor beskjedent kan sidestilles med et nattverd. Nå som mennesker blir mer og mer bevisste på hvordan mat er produsert og hvordan det skal presenteres, har kanskje skaperne av funksjonell keramikk en lysende fremtid.
– Svein Narum –

Svein Narum is represented in all relevant museums in Norway. Delivery to The Royal Court, The Royal Ministry of Foreign Affairs. Many private and public collections and Museums, teaching and workshops in several countries: Korea, France, Finland, Ukraine, Denmark, Sweden, England and Germany. He has for the last two decades recived the Norwegian Guaranteed Income for Artists and he is elected to The International Academy of Ceramics: 2010, and the German «Group of ’83», 2019.

In a time ethical and moral standards are floating in all directions, and fewer are occupied with religion, many ceremonies and rituals are gone from our daily life. For years the meals has been my source of inspiration . Friends and family gathered around the table to eat and talk and enjoy the food.
For those of us who seek God in nature, a meal, no matter how modest can be a holy communion. Now that people care about how food is produced and the way it´s present, makers of domestic pottery made with love have a bright future.
– Svein Narum –

Tilgjengelighet

6. juni-5. august

Kontakt Telemark Museum