fbpx

Keramikk dekorert med stempel og pensel

Presentasjon av keramiske fabrikker fra Boleslawiec-regionen.

Via Ceram-utstilling på Porselensmuseet

Utstillingen presenterer et bredt utvalg av keramikkfabrikkene i Boleslawiec som i dag er i drift både i byen og i regionen. Blant de 35 bedriftene er det både små familiedrevne bedrifter og store fabrikker med flere hundre ansatte.
Bolesławiec-fabrikkene produserer steintøy basert på tradisjonelle håndverksmetoder med mønster som er karakteristiske for regionen. Steintøy, med sin internasjonalt gjenkjennelige håndstemplede dekor er en viktig del av den polske og europeiske kulturarven.

Utstillingen ble utarbeidet som en del av prosjektet «Polen og Norge på den europeiske keramikkruten: Inkludering av Bolesławiec og Porsgrunn i et internasjonalt samarbeidsnettverk mellom byer med keramiske tradisjoner». Prosjektet, som gjennomføres i fellesskap av Boleslawiec kommune, Telemark museum og Keramikkmuseet i Boleslawiec, er samfinansiert av EØS-midler.

„Stemplem i pędzlem malowane.

Prezentacja współczesnych zakładów ceramicznych działających na terenie Ziemi Bolesławieckiej”.

Via Ceram-utstilling på Porselensmuseet

Ekspozycja prezentuje przekrojowo wzornictwo bolesławieckich zakładów ceramicznych, działających obecnie na terenie miasta i powiatu. Pośród 35 firm znajdują się zarówno niewielkie zakłady rodzinne, jak i duże fabryki, zatrudniające kilkuset pracowników.
Bolesławieckie zakłady produkują kamionkę w oparciu o tradycyjne, rzemieślnicze metody, z wykorzystaniem charakterystycznego dla regionu zdobnictwa. Naczynia z rozpoznawalną na całym świecie, wykonywaną ręcznie dekoracją stempelkową i malaturami, stanowią ważny element polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Wystawę przygotowano w ramach projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”. Projekt, realizowany wspólnie przez Gminę Miejską Bolesławiec, Telemark Museum i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Kultura”.

Søk
Search