fbpx

Lese- og lekestund i Karsten og Petras verden

En gutt og em jente som leser en bok.

Barnehager kan oppleve Karsten og Petras verden sammen med en av museets ansatte, hvor besøket starter med en lesestund. Kartsen har flyttet fra huset sitt, og  sammen med Petra lager de et museum hvor de viser frem gode minner fra det gamle huset.

 

Etter lesestunden er det muligheter for frilek, tegning og bamsesortering.

Nivå / sted

Barnehage
Brekkeparken, VEV

Tilgjengelighet

Etter avtale, i perioder med skolebesøk kan vi ha redusert kapasitet.

Varighet

Lesestund ca. 30 min deretter frilek.

Kapasitet

1 gruppe

Pris

25 kr per barnehagebarn

Kontakt Telemark museum

Søk
Search